ADR tabulky

Osoba předávající nebezpečné věci k přepravě (odesílatel) je při přepravě nebezpečných věcí povinna zatřídit, zabalit a označit kusy nebezpečných věcí nápisy a bezpečnostními značkami, označit kontejner bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu. Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí povinen provádět přepravu dopravní jednotkou (vozidlem) označenou bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu.

Zobrazuji 1 až 20 z 27 položek