Označení vypínačů a uzávěrů

Označení hlavních vypínačů elektrické energie a uzávěrů všech médií v potrubích (voda, zemní plyn a pod.) je předepsáno předpisy k zajištění bezpečnosti práce i požární ochrany. V případě, že nejsou umístěny u vstupu do budovy, musí být opatřeny šipkami na všech odbočkách cesty k těmto zařízením.